04/07/2020

Roman Malinowski, “najgorszy ze zdrajców”

Aktualności

W 1876 r. Urodził się w Polsce Roman Wazławowitsch Malinowski, który został szpiegiem w służbie rosyjskiej tajnej policji cara, Ochrany, ze szkodą dla ruchu bolszewickiego kierowanego m.in. przez Władimira Lenina, Lwa Trockiego.

Historia mówi, że Polak był częścią kilku agencji, które starały się zdestabilizować lewicowe partie w całej Europie i dlatego nakazano mu infiltrację linii komunistycznych, co nie było dla niego całkowicie trudne.

Z czasem udało mu się nawiązać bliskie stosunki z Leninem, uzyskując bardzo uprzywilejowaną pozycję wśród Rosyjskiej Partii Socjalistycznej. Uważa się nawet, że Polak był kluczowym elementem na wygnaniu potężnego wówczas Józefa Stalina na Syberię.

Z biegiem lat kilku członków ruchu podniosło alarm, że Malinowski był rzeczywiście szpiegiem, chociaż Lenin odmówił przyjęcia takich oskarżeń. Dopiero gdy dowody były niepodważalne, machnął ręką.

Roman Malinowski został postrzelony w szyję po tym, jak przyznał się do swoich zbrodni i zaakceptował konsekwencje swoich działań.

W środowisku politycznym jest uważany za „najgorszego ze zdrajców”, tytuł, który udało mu się zdobyć na podstawie własnych zasług i który pomimo upływu czasu wciąż ma.