09/12/2020

Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy pianista

Aktualności

Urodził się 18 listopada 1860 roku w Kuryłówce, zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku

Podczas I wojny światowej aktywnie działał w Komitecie Generalnym Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, powołanym wraz z Henrykiem Sienkiewiczem w styczniu 1915 r. W Vevey (Szwajcaria). Stąd też nazwa Komitet Veveyski.

W lutym 1915 r. Opuścił Szwajcarię i przez Francję, a następnie Wielką Brytanię dotarł do Stanów Zjednoczonych. Tam był bardzo aktywny w propagowaniu niepodległości Polski. Zorganizował ponad 300 spotkań połączonych z koncertami, podczas których przemawiał i zachęcał Polaków do pomocy w walce o wolność.

Wezwał prezydenta Woodrowa Wilsona do poparcia sprawy niepodległości Polski. To, że Wilson wymienił utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza jako trzynasty z czternastu swoich punktów, może być zasługą Paderewskiego.

Odegrał ogromną rolę w pozyskaniu Polonii do pozycji pro-koalicyjnej, czego efektem było blisko 30 000 ochotników, którzy przybyli z USA do Wojska Polskiego we Francji.

28 sierpnia 1917 r. Wszedł w skład Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, stając się jego przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych.

Odegrał ważną rolę w przyjęciu deklaracji z 3 czerwca 1918 r., W której Wielka Brytania, Francja i Włochy uznały powstanie zjednoczonej i wolnej Polski za warunek sprawiedliwego i trwałego pokoju w Europie.

25 grudnia 1918 roku Paderewski przybył do Gdańska na pokładzie brytyjskiego krążownika Concord. Następnego dnia pojawił się w Poznaniu, mimo sprzeciwów władz niemieckich. Jego wizyta wywołała wielką manifestację patriotyczną, przyczyniając się do wybuchu powstania wielkopolskiego.

16 stycznia 1919 r. Józef Piłsudski, widząc jego zaangażowanie w odbudowę niepodległej Polski i umiejętność motywowania przeciwników politycznych do wspólnego działania, mianował go jednocześnie premierem i ministrem spraw zagranicznych. Delegat Polski na Konferencję Pokojową w Paryżu.

Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na Konferencji Pokojowej w Paryżu i był sygnatariuszem Traktatu Wersalskiego.

10 grudnia 1919 r. Złożył rezygnację ze stanowiska premiera.

Reprezentował kraj w Lidze Narodów podczas wojny polsko-bolszewickiej.

„Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów. […] Może w tym tkwi czar nasz ujmujący, a może też to i wada wielka! “

Przemówienie Paderewskiego wygłoszone z okazji Roku Chopinowskiego 1910

Uwaga

Powstanie Wielkopolskie: to powstanie polskich mieszkańców województwa poznańskiego przeciwko Republice Weimarskiej, które miało miejsce od końca grudnia 1918 roku do połowy lutego 1919 roku. ziemie pod zaborem pruskim w obrębie województwa poznańskiego wracają do Polski, która umocniła już wówczas niepodległość.

Zdjęcie: tłumaczenie tekstu na język polski: „Żaden kraj nie może być szczęśliwy, dopóki nie będzie wolny, i nie będzie wolny, dopóki nie będzie silny”.

Źródła: Instytut Pamięci Narodowej; Wikipedia, wolna encyklopedia

Tłumaczenie: Alejandro Galinski