22/08/2020

Cud Wisły

Wydarzenia Historyczne

Bitwa warszawska czy wojna polsko-radziecka 1920 r., Uważana również za cud Wisły, sprawiła, że ​​Polacy stawili czoła Armii Czerwonej w czymś, co dla niektórych byłoby niezapomnianym triumfem i frustracją związaną z postępem w całej Europie w głoszeniu komunizmu, dla innych. Na początku sierpnia 1920 r. Bolszewicy zbliżali się do ziem polskich i poważnie zagrażali ich wolności. Prawie faktem było, że ZSRR zaatakuje ich z większym celem, którym będzie szerzenie lewicowych idei na całym kontynencie, których ostatecznym celem było, jak uważali, jądro kapitalizmu, Niemcy.

Konfrontacja charakteryzowała się dużym dynamizmem, przeciwstawiającym się modnej doktrynie wojny okopowej. Oddziały bolszewickie z frontu zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego dotarły do ​​brzegów Niemna i zbliżyły się do Bugu, ostatniego wielkiego kanału chroniącego Polskę przed najazdem. Historia głosi, że Armia Czerwona zostanie pokonana, gdy w rzeczywistości uznano, że jest to niemożliwe. Zaskakujące było to, jak szybko sprawy potoczyły się o 360 ° i zdołały doprowadzić do kontrataku armii gen. Józefa Piłsudskiego od południa i odwrócić koniec wydarzeń.

W następnych miesiącach kilka kolejnych sukcesów zapewniło niepodległość Polski i wschodnią granicę, ale Cud Wisły zostanie wspominany i uczczony do dziś, co jest uważane za jedno z największych wyczynów narodu.