02/12/2019

Zrozum dzisiejszy świat

Aktualności

Przeszliśmy epokę rewolucji przemysłowej, encyklopedyzmu, nowoczesności, a zatem pośrodku wielu innych prądów hedonistycznych, komunistycznych, relatywistycznych itp. Teraz żyjemy w erze zamieszania społecznego, w którym pseudointelektualistom, którzy mają studia uniwersyteckie, a nawet studia podyplomowe, wydają się brakować najbardziej elementarnego poczucia ludzkiej egzystencji w obliczu przemocy wszelkiego rodzaju płci, kobietobójstwa, totalitaryzmów itp.

Ci, którzy mówią o „tolerancji”, chcą narzucić swoją ideologię innym. Kolektywiści, którzy wskazują, że „wszystko musi być zrobione przez państwo” lub „wszystko musi zostać rozwiązane przez państwo”. W obliczu przemocy indywidualnej, pod nieobecność osoby, natychmiast podnoszą oskarżycielski palec i mówią „nieobecne państwo”, i… czy to nie tak, że wina leży po stronie osoby?

Gdybyśmy udawali, że państwo, jak proponują statyści, „kontroluje” lub znajduje się na szczycie każdego aktu lub działania każdej jednostki, stałoby się państwem
autorytarnym.

Właśnie dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy szukać sensu naszego istnienia, ponieważ „pytanie o sens rzeczy jest pilniejsze”, św. Jan Paweł II. Poszukaj odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę i dokąd zmierzam? Jaki jest sens mojego życia? Krótko mówiąc, chodzi o znalezienie prawdy i gdzie ją znaleźć.

Historia ludzkości jest poszukiwaniem odpowiedzi. „Moje serce jest niespokojne, dopóki nie znajdę Cię, mój Boże”, św. Augustyn, Wyznania. Właśnie w tym, który JEST PRAWDĄ. „Jestem drogą, prawdą i życiem”. On jest Bogiem, który oświadcza się i nie narzuca siebie, kocha nas pełną swobodą. Jego nowość nie polega na wielkich ideach ani na konkretnej filozofii, ale na osobistym spotkaniu z Chrystusem, który daje siebie, stwarza nas, czyni wszystko dla nas. Nie jest istotą odległą, gdzie są gwiazdy; ale jest obok nas i musimy po prostu poszukać go i znaleźć.

Dlatego dzisiejszy świat wymaga zmiany postawy każdego człowieka, zmiany w nim samym, w jego sercu; nie powinniśmy szukać tego poza nami, ale w nas.

„Poznaj siebie”, napis na przedniej stronie świątyni Apolla w Delfach, Grecja. To Platon rozpowszechniał to zdanie o wysokiej wartości etycznej i refleksyjnej poprzez swoje dialogi, przypominając nam o tym, jak ważne jest zajrzenie do środka przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, przed podjęciem jakiegokolwiek kroku. Zatem w jednym z pomieszczeń świątyni znajduje się następujący napis: „Ostrzegam cię, kimkolwiek byłeś, że chcesz zbadać arkany natury, że jeśli nie znajdziesz w sobie tego, czego szukasz, nie możesz znaleźć go na zewnątrz. Jeśli zignorujesz doskonałości własnego
domu, jak zamierzasz znaleźć inne doskonałości? Skarb Skarb jest w tobie ukryty. Człowieku, poznaj siebie, a poznasz wszechświat i bogów. ”

Minęło wiele stuleci i duża część ludzi pozostaje niepełnosprawna w tej podstawowej materii, jaką jest samoświadomość. Nie potrzebujesz podróży do Indii ani zmuszania Camino de Santiago, aby wpuściło więcej światła do środka. Jesteśmy społeczeństwem, które wciąż działa bez namysłu, obwinia innych za swoje niepowodzenia i nadal łączy uczciwość. Japonia nie ubolewała nad zniszczeniem Hiroszimy i Nagasaki, ani z powodu dewastacji Niemiec i ZSRR. Zatem każda osoba, każda osoba może starać się odbudować w swoim modelu. Chrystus; Aby to zrobić, musisz go poszukać, poznać i spróbować znaleźć swoją tożsamość w stwórcy poprzez studiowanie i refleksję.

Enrique J. Aliaga

Tłumaczenie: Alejandro Galinski