22/02/2020

Wspólnota Polska dodaje kurs dla nauczycieli

Aktualności

JUŻ OGŁOSZONY DLA STUDENTÓW

Będzie on realizowany w ramach sieci programów mających na celu naukę i rozpowszechnianie języka polskiego poza Polską. Jest zdalny i kosztuje 200 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” należące do Senatu RP kontynuuje inicjatywę promowania, rozpowszechniania i szkolenia osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy o języku polskim. Zwykle był odpowiedzialny za organizację kursów i stypendia dla studentów, którzy chcieliby nauczyć się języka, ale tym razem ogłosił także opracowanie programu szkolenia nauczycieli. Jest to poszukiwanie „wewnętrznego doskonalenia nauczyciela, aby uczeń osiągnął doskonałość”, zgodnie z jego oświadczeniem. „Obecnie kształcenie na odległość jest normalne. Dlatego konieczna jest znajomość platform internetowych przydatnych w e-learningu. Stąd pomysł nowego kursu ODN SWP: kształcenie na odległość. Obsługa platformy Moodle. Kurs rozpocznie się 9 marca 2020 r. Na platformie http://kursy.odnswp.pl ”, dodaje.

Program ten trwa 35 godzin i jest podzielony na sześć etapów, w tym tworzenie testów, włączanie zasobów i ocena uczestników. Koszt to 200 PLN i wcześniejszej rejestracji należy dokonać na stronie www.odnswp.pl

Honorio Szelagowski

hszelagowski@gmail.com

Tłumaczenie: Alejandro Galinski