04/02/2023

Władysław Reymont

Aktualności

1867 – 1925

Jego rodzice chcieli, aby został księdzem, ale zrezygnował i poświęcił się podróżom po kraju i Europie. Pracował jako aktor, zaczął publikować w gazetach i czasopismach, a także pisać powieści. Najbardziej znanym jest LOS CAMPESINOS, inspirowana naturalizmem tetralogia o życiu związanym z ziemią i porami roku. Na rok przed śmiercią otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.

Źródło: Autorzy i autografy

Biblioteka Polska Im. Ignacego Domeyki