30/03/2024

Wezwij Zgromadzenie ACAP

Aktualność

Argentyńskie Stowarzyszenie Kulturalne Polski (ACAP) wzywa do zwołania Zwyczajnego Dorocznego Zgromadzenia Członków na 23 kwietnia o godzinie 18:00. odbędzie się w Domu Polskim przy 2076 Borges Street, CABA.

„Panowie, współpracownicy, zwołajcie Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 23 kwietnia 2024 r. o godzinie 18:00, na I piętrze. Zadzwoń i o 18:30 2. Zadzwoń do siedziby firmy zlokalizowanej pod adresem 2076 Jorge Luis Borges Street w Buenos Aires” – podaje organizacja w swoim oficjalnym oświadczeniu.

Ze swojej strony podczas Zgromadzenia zostaną rozważone następujące kwestie

PORZĄDEK DNIA

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Uwzględnienie bilansu, tabeli wydatków i zasobów i innych Załączniki do bilansu, inwentarza, raportu i raportu Komisji Audytor konta za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.-
  3. Określenie kwoty socjalnej.
  4. Uwzględnienie kierownictwa Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rachunków za rok zakończony 3112/2023.
  5. Wyznaczenie dwóch wspólników do podpisania protokołu Zgromadzenia.