24/07/2021

Rota

Aktualności

SŁOWA MARIA KONOPNICKA, MUZYKA FELIKS NOWOWIEJSKI

Wiersz Marii Konopnickiej był reakcją poetki na pruskie represje wobec polskich dzieci we Wrześni w 1901 roku. Do opublikowanego w 1908 roku wiersza muzykę skomponował w styczniu 1910 roku Feliks Nowowiejski, twórca m.in. słynnego oratorium Quo vadis i opery Legenda Bałtyku.

Publiczne prawykonanie pieśni odbyło się 15 lipca tego samego roku w Krakowie podczas wielkiej manifestacji patriotycznej z okazji uroczystego odsłonięcia ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego pomnika króla Władysława Jagiełły w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Rota stała się bardzo szybko jedną z najważniejszych pieśni hymnicznych narodu polskiego.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy, Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg.

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył. Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w proch i w pył. Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg.

Tak nam dopomóż Bóg!…

Nie będzie Niemec pluł nam w twarz, Ni dzieci nam germanił, Orężny wstanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

Tak nam dopomóż Bóg!…

Nie damy miana Polski zgnieść. Nie pójdziem żywo w trumnę. Na Polski imie, na jej cześć. Podnosim czoła dumne. Odzyska ziemię dziadów wnuk.

Tak nam dopomóż Bóg!…

Fuente: Senat Rzeczypospolitej Polskiej