15/11/2019

Republika Dwóch Narodów

Wydarzenia Historyczne

Rzeczpospolita Obojga Narodów była federalną republiką arystokratyczną utworzoną w 1569 r. Przez Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litwa i trwała do podziałów Polski w 1795 r. Państwo obejmowało nie tylko współczesne terytoria Litwy i Polski (z wyjątkiem obecnej zachodniej części tego kraju), ale także obecne terytorium Białorusi, znacznej części Ukrainy, Łotwy, Estonia, a także obwód smoleński i kaliningradzki w Rosji.

System polityczny, zwany Demokracją Szlachty lub Złotą Wolnością, charakteryzował się ograniczeniem władzy monarchy przez ustawę i izbę ustawodawczą (Sejm) kontrolowaną przez Szlachtę. System ten był prekursorem współczesnych koncepcji demokracji, monarchii konstytucyjnej i federacji.

Księstwo Warszawskie, założone w 1807 r., Wywodzi się ze Wspólnoty. Kolejne momenty miały miejsce w czasie powstania styczniowego (1863–1864) i już w latach dwudziestych, w których Józef Piłsudski próbuje utworzyć federację Międzymorze (między morzami) z Litwą i Ukrainą Simona Petliury.

Dziś Polska uważa się za swojego następcę.

Tłumaczenie: Alejandro Galinski