21/04/2023

Powstanie Warszawskie

Wydarzenia Historyczne

80. ROCZNICA

W 1943 r. toczyły się liczne walki partyzantów z wojskami niemieckimi. W kwietniu tego roku, w odpowiedzi na decyzję hitlerowców o całkowitej likwidacji getta warszawskiego, wybuchło powstanie. Polskie organizacje podziemne wspierały żydowskich bojowników bronią i zaopatrzeniem. Bohaterskie powstanie w getcie zostało krwawo stłumione, a nielicznych ocalałych wymordowano w obozach koncentracyjnych.

Akty sabotażu, zniszczenia niemieckiego transportu kolejowego i akcje odwetowe trwały nieprzerwanie. Polskiemu ruchowi oporu udało się wysłać do Londynu prototyp rakiety V-1; W brawurowych akcjach dokonał egzekucji wielu hitlerowskich zbrodniarzy, w tym kata SS, generała Kutschery. Wiosną 1944 r. nasiliła się walka partyzancka. Największa walka partyzancka okupacji miała miejsce pod Lasami Solskimi w dniach 9-25 czerwca 1944 r. Oddziały partyzanckie liczyły dziesiątki tysięcy i zajmowały prawie 100 000 żołnierzy niemieckich. Ruch oporu liczył wówczas łącznie 500 000 osób, co zmusiło Niemców do utrzymania w Polsce okupacyjnej siły liczącej setki tysięcy ludzi.

Źródło: „Przegląd historyczny Polski”,
Biblioteka Polska Ignacego Domeyko

Transkrypcja: Honorio Szelagowski
Dyrektor prasowy CiPol