16/06/2020

Polska wznawia loty międzynarodowe

Aktualność

DODANO DO PONOWNEGO OTWARCIA GRANIC

W sobotę 13 czerwca polski rząd postanowił ponownie otworzyć swoje granice z sąsiadującymi krajami: Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, a ponadto od dziś zaczynają działać loty międzynarodowe; wynika to ze śmierci infekcji koronawirusem w regionie.

Na szczęście państwo polskie nigdy nie musiało cierpieć więcej niż 1000 infekcji w ciągu jednego dnia, a biorąc pod uwagę płaskowyż, na którym się znajduje kilka tygodni temu, podjęto decyzję o złagodzeniu środków izolacji.

Na dzień dzisiejszy w Polsce występuje 29 392 przypadków COVID-19, w sumie 1 247 zgonów, a szacowana śmiertelność wynosi 3 na 100 000 mieszkańców. Naprawdę dodatnie liczby w porównaniu do innych krajów na świecie, a także sąsiadów.

Honorio Szelagowski

hszelagowski@gmail.com

Tłumaczenie: Alejandro Galinski

avgalinski@yahoo.com