22/03/2020

Polska jest już w stanie „epidemii”

Aktualność

TO POTWIERDZIŁ PREMIER MORAWIECKI

Z powodu wydarzeń wiedzy publicznej z udziałem krajów na całym świecie, w tym Polski, premier Mateusz Morawiecki oświadczył w piątek, że kraj znajduje się w „stanie epidemii”, decyzja, która ma na celu ograniczenie liczby osób zarażonych region. W przypadku gubernatora sytuacja „osiągnęła punkt, w którym konieczne jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów niż pozwalają na to istniejące przepisy ze względu na zagrożenie epidemią”, ponieważ „niestety większość przypadków zapalenia płuc i wirus ten powoduje ciężkie zapalenie płuc, kończące się tragicznie, szczególnie u osób starszych, z niedoborami odporności lub chorobami przewlekłymi.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku dni liczba zarażonych wzrośnie do tysiąca lub piętnastuset, chociaż środek ten spowodowałby spadek w niezbyt odległej przyszłości, co pozwoliłoby na zmniejszenie poziomu infekcji. W związku z tym minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział: „Istnieją różne scenariusze rozwoju sytuacji. Oczywiście, w ciągu najbliższych kilku dni zarejestrujemy około 1000 do 1500 infekcji. Liczba ta
wzrośnie, być może do kilku tysięcy ”.

Polska osiąga już 536 zakażonych koronawirusem, co łącznie daje 5 zgonów. Chociaż nie ma go wśród krajów europejskich, w których występuje najwięcej przypadków, liczba ta, jak już powiedziano, wzrośnie. Pracując nad znalezieniem szczepionki przeciwko chorobie, kraje uważają za konieczne podjęcie wszelkiego rodzaju wyjątkowych środków, które gwarantują i zapobiegają rozprzestrzenianiu się COVID-19. Właśnie Europa jest epicentrum pandemii, a geograficznie państwo polskie nie ma uprzywilejowanej pozycji, więc tego rodzaju środki są spójne w zależności od sytuacji.

Honorio Szelagowski

hszelagowski@gmail.com

Tłumaczenie: Alejandro Galinski