04/09/2023

Polska 1968: Polscy studenci protestują w imię wolności

Wydarzenia Historyczne

W marcu 1968 roku polscy studenci przyłączają się do protestów przeciwko władzy komunistycznej. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się fala protestów, gdy rząd zakazał wystawienia spektaklu „Dziady”, deklarując obecność antyrosyjskich aluzji. Utwór został napisany 150 lat wcześniej przez słynnego polskiego poetę romantycznego Adama Mickiewicza. Pod pomnikiem poety gromadzą się studenci, a policja z młotami próbuje rozbić protestujących. Protesty rozszerzyły się na wszystkie środowiska studenckie. Rozpoczyna się okres aresztowań studentów i surowych represji.

Niekorzystne poglądy w PZPR odbiły się na przywódcy partii komunistycznej Władysławie Gomie, który ogłosił istnienie w kraju piątej kolumny syjonistycznej. Za zamieszki studenckie próbuje zwalić winę na polskich Żydów. Fala zwolnień z zakładów pracy i oświaty szczególnie dotyka ludność pochodzenia żydowskiego. Muzykolog Stefan Kisielewski, także znany pisarz i publicysta, był posłem na Sejm, który publicznie nazwał rząd Gomułki „rządem idiotów”. Nieznani autorzy będą go bić, ale jego definicja mieści się w słowniku politycznym.

Źródło: „Polska. Wszystko zaczęło się tutaj. 1939-1989-2009”,

Biblioteka Im. Ignacego Domeyki