28/01/2023

Pakt Warszawski

Wydarzenia Historyczne

RZĄDY KOMUNISTYCZNE TWORZĄ MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĘ WOJSKOWĄ, KTÓRA OTRZYMUJE NAZWĘ MIASTA, W KTÓRYM PODPISANE SĄ UKŁADY: UKŁAD WARSZAWSKI


„Traktat o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej” – tak nazywał się układ, który w Warszawie podpisały kraje bloku wschodniego. Mimo że pakt został podpisany w Warszawie, reguły gry ustala Związek Radziecki. Zakresem Paktu objęto wszystkie państwa socjalistyczne, czyli: Albanię, Bułgarię, Rumunię, NRD, Węgry i Czechosłowację. Pakt powstał w celu przeciwdziałania zagrożeniu ze strony NATO. Układ Warszawski działał wspólnie tylko przy jednej okazji: podczas interwencji w Czechosłowacji w 1968 r., która próbowała rozpocząć własną drogę, niezależną od socjalizmu ustanowionego przez Związek Sowiecki.

W Warszawie po raz pierwszy po wojnie atmosfera staje się radosna i kolorowa; obchodzony jest V Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Prześladowane przez rząd uczestniczki pojawiają się w bikini; są przykładem młodzieżowej subkultury „konsumpcyjnej”.

Źródło: „Polska. Wszystko zaczęło się tutaj. 1939-1989-2009”

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Transkrypcja: Honorio Szelagowski

Dyrektor prasowy CiPol