19/11/2022

Polska 1945

Wydarzenia Historyczne

POLSKA WYZWALA SIĘ POD OKUPACJĄ NAZISTOWSKĄ, CHOĆ WŁADZA PRZECHODZI W RĘCE KOMUNISTY

Po wojnie Polska formalnie odzyskała niepodległość; w rzeczywistości jednak na dziesięciolecia zostanie pozbawiona suwerenności. Negocjacje między aliantami pozostawiają Polskę pod wpływem komunistycznej strefy Związku Radzieckiego. Władza w Polsce przechodzi w ręce komunistów, którzy przybywają do kraju wraz z oddziałem Armii Czerwonej; powstaje armia polska pod dowództwem sowieckim. Moskiewski agent Bolesław Bejrut zostaje prezydentem Polski. Związek Sowiecki zajmuje wschodnie ziemie Polski. Rozpoczyna się wypędzanie ludności niemieckiej z terenów przyznanych Polsce przez aliantów. W wyniku wojny Polska traci 6 mln mieszkańców, a terytorium powojenne jest znacznie mniejsze niż przed wojną. Symulując negocjacje polityczne, Sowieci sprowadzają do Moskwy 16 przedstawicieli prawnych władz polskich; zostają skazani, a niektórzy umierają w tajemniczych okolicznościach. Tysiące Polaków pozostaje na wygnaniu. W Polsce trwają konspiracyjne ruchy przeciwko władzy komunistycznej i Armii Czerwonej. Ludność ukraińska i inne grupy etniczne nadal są masowo przesiedlane na tereny ZSRR.

Źródło: „Polska. Wszystko zaczęło się tutaj. 1939-1989-2009”

Bilioteka im. Ignacego Domeyki

Transkrypcja: Honorio Szelagowski

Dyrektor Prasowy CiPol