11/09/2021

Pierwsza Kadrowa

Aktualności

SŁOWA TADEUSZ OSTER-OSTROWSKI, WACŁAW GRABA-ŁĘCKI, MUZYKA TRADYCYJNA

Raduje się serce, raduje się dusza, Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza.

Oj da, oj da dana, kompanio kochana, Nie masz to jak pierwsza, nie!

Chociaż do Waeszawy długą mamy drogę, Przecież jednak dojdziem, byleby iść ‘w nogę’.

Oj da, oj da dana…

Kiedy wybijemy po drodze Moskali, Ładne warszawianki będziem całowali.

Oj da, oj da dana…

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa.

Oj da, oj da dana…

Fuente: Senat Rzeczypospolitej Polskiej