21/03/2024

Pdbyło się nowe zebranie członków Koła

Aktualność

OSTATNI 18 MARCA

W celu ustalenia rocznego programu i poruszenia konkretnych tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, Polskie Koło Kulturalne zorganizowało nowe spotkanie członkowskie, w którym uczestniczyli zarówno członkowie Zarządu, jak i współpracownicy organizacji.

Omówiono między innymi zarządzany stan prawny; Komisja została określona na rok 2024; Wspomniano o opłatach za zajęcia językowe, które odbywają się w piątki od godz. 17:30; pojawiła się możliwość zorganizowania wydarzeń kulturalnych takich jak Kawiarnia Polska i Cykl Muzyczny.

Ostatecznie zgodzono się co do konieczności uhonorowania Polaków walczących w bitwie o Monte Cassino, która w tym roku obchodzi swoje 80-lecie.