05/11/2022

Okupanci niemiecy i radziecy mordują polskich cywilów i jeńców wojennych

Wydarzenia Historyczne

Okupanci przytłaczają Polaków; eliminują rządzącą elitę ludu; klasa intelektualna umiera. Na jego liście deportacyjnej jest 80 tys. osób: prawników, księży, nauczycieli, polityków. Masa SS unicestwia ludność cywilną w lesie. Zabijają prezesa Sejmu Macej Rataja i mistrza olimpijskiego w lekkiej atletyce Janusza Kusocińskiego. Komunistyczny Związek Radziecki pozbywa się więźniów politycznych. Giną od strzału w szyję z rąk NKWD: 20 tysięcy polskich oficerów, setki lekarzy, naukowców, prawników, urzędników. Nazywa się to zbrodnią katyńską. Powstaje niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. Z czasem Niemcy stworzą całą sieć obozów zagłady. Terror niemiecki tłumaczony jest rzezią polskich Żydów. Powstaje warszawskie getto. Urzędniczka polskiego podziemnego rządu Irena Sendlerowa rozpoczyna akcję pomocy humanitarnej dla ludności żydowskiej. Rząd sowiecki rozpoczyna masowe deportacje ludności na okupowane ziemie. Wielu Polaków umiera z głodu, chorób i wycieńczenia. Dokładna liczba ofiar nie jest znana; archiwalne archiwa deportacji nie są łatwo dostępne. Polscy żołnierze walczą w obronie Francji w bitwie pod Narwikiem.

Źródło: „Polska. Tutaj wszystko się zaczęło 1939-1989-2009”,

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Transkrypcja: Honorio Szelagowski

Dyrektor Prasowy CiPol