17/10/2020

Odbył się nowy cykl rozmów

Działania

O UNII SOLIDARNOŚĆ

W najbliższą sobotę, 17 października, Trzeci Cykl Rozmów Polskiego Koła Kultury został opracowany w Internecie przez prawnika i profesora Jacka Piechockiego, którego tematem była konstytucja Związku Solidarność, której 40-lecie obchodzono 17 września. i że na jej czele stanął pamiętany Lech Wałęsa. Organizacja, która później stała się partią polityczną i rządziła krajem, charakteryzowała się zaciekłym sprzeciwem wobec sowieckiego komunizmu i dążyła do utworzenia sektora broniącego interesów robotniczych i chłopskich ludności słowiańskiej, niezależnych od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i ZSRR.

Podczas ostatnich dwóch spotkań rozmawiali o potrójnym rozbiorze Polski w okresie romantyzmu oraz o Piastach, którzy byli pierwszymi królami Polski.

Zajęcia są bezpłatne i bezpłatne i stanowią część działań proponowanych przez Krąg, aby przybliżyć kulturę i język tym, którzy tego chcą.