19/02/2021

Obchodzone jest 30-lecie istnienia Grupy Wyszehradzkiej

Aktualność

HOŁD OD AMBASADY

Grupa Wyszehradzka, obecnie składająca się z Polski, Czech, Węgier i Słowacji, obchodzi 30-lecie swojego powstania w 1991 roku w zamku wyszehradzkim na Węgrzech. Grupa ta od czasu swojego konstytucji proklamowała zjednoczenie swoich członków i zacieśniła dwustronne stosunki jej państw członkowskich, co pozwoliło im rozwinąć się w konfliktowej Europie końca wieku i utrwalić autochtoniczną perspektywę, której korzenie sięgają XIV wieku. wiek, czas pierwszych oznak współpracy między tymi republikami.

„Dziś państwa Grupy Wyszehradzkiej nadal łączy, oprócz przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, świadomość podobnych wyzwań społeczno-gospodarczych, zrozumienie wartości solidarności regionalnej oraz chęć osiągania celów. Wspólny w polityce europejskiej i zagranicznej – głosi oficjalne oświadczenie Ambasady RP w Buenos Aires, wyrażające radość z obchodów roku, w którym Polska przewodniczy grupie.

„Jedną z emblematycznych instytucji naszej współpracy jest działający od 2000 roku Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który do tej pory sfinansował blisko 2400 stypendiów i wsparł blisko 6000 projektów zarówno organizacji pozarządowych, jak i samorządów. Naukowcy i artyści głównie w nasze 4 kraje, ale także kraje Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich – dodaje.