06/03/2020

NAWA uruchamia program stypendialny

Aktualność

DLA MŁODYCH POCHODZI

Na swojej platformie internetowej Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA za polski akronim) zaprezentowała nowy program skierowany do młodych potomków posiadających polską kartę lub mogących wykazać słowiańskie pochodzenie, które oferuje możliwość nauki pierwszej i drugiej klasy, a także magistra w Polsce. „Program stwarza młodym ludziom polskiego pochodzenia możliwość studiowania w Polsce i doskonalenia znajomości języka.
Program przyczynia się do promocji kraju z atrakcyjnymi możliwościami edukacyjnymi i naukowymi oraz do podnoszenia poziomu kwalifikacji w polskich społecznościach za granicą ”, podkreślono na stronie internetowej nawa.gov.pl

Do 16 marca bieżącego roku jest czas na przesłanie odpowiedniego wniosku, poprzez link https://programs.nawa.gov.pl/login

Honorio Szelagowski

hszelagowski@gmail.com

Tłumaczenie: Alejandro Galinski