12/06/2021

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza Konkurs Historyczny

Aktualność

O historii Polski i historii dyplomacji polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs „na najlepszą publikację w języku obcym”, mający na celu upowszechnienie Historii Polski i polskiej dyplomacji. „Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książek, takie jak monografie naukowe, a także publikacje upowszechniające naukę i wydania źródeł, w których liczba autorów nie przekracza trzech” – zaznaczają na stronie www.gov. .pl/web/argentina , z Ambasady RP w Buenos Aires.

Na prezentację prac jest czas do 15 sierpnia br.

Kto zdobędzie pierwsze miejsce w pierwszej kategorii, czyli „najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski”, dostanie 10 tys. euro w gotówce; Zwycięzca drugiej kategorii, czyli „najlepsza publikacja z historii polskiej dyplomacji”, zostanie zrealizowany z 20 tys. zł w gotówce.

Jak podkreśliła Ambasada, „nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej”.

Podstawy prezentacji publikacji:

Aby wziąć udział w konkursie, prace należy nadsyłać do 15 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace konkursowe należy przedstawić w formie 3 egzemplarzy publikacji, z dołączeniem (jeśli to możliwe) opublikowanych uwag krytycznych, opinii i recenzji publikacji. Dopuszcza się również przesłanie książki w wersji elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z nazwą „Konkurs Historyczny Minister SZ” w tytule.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne upoważnienie autora lub autorów do udziału w konkursie oraz ich dane kontaktowe.

Tegoroczny konkurs obejmuje wyłącznie prace opublikowane w 2020 roku.

Publikacje należy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al.J.Ch.Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem w kopercie „Konkurs Historyczny Minister SZ” („Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych”); lub obecny w kasie wejściowej (Dziennik Podawczy) MSZ, wejście od ul. Litewskiej, w godz. 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zwraca egzemplarzy publikacji zgłoszonych do konkursu.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl wpisując w tytule maila: „Konkurs Historyczny Minister SZ” („Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych”).

Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.

Podstawy konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (z załącznikami).