22/10/2023

Lech Wałęsa odbiera Pokojową Nagrodę Nobla

Wydarzenia Historyczne

Przywódca działającej w podziemiu „Solidarności” otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla. Nagrodę odbiera jednak w Oslo Danuta Wałęsa, jego żona, gdyż lider nie ma paszportu na wyjazd zagraniczny. W tamtych czasach Polacy nie mogli mieć paszportów w domu. Wyjeżdżając za granicę musieli o to poprosić, a po powrocie byli zobowiązani zwrócić go do odpowiedniego przyjęcia.

Rząd za wszelką cenę stara się dyskredytować międzynarodowe znaczenie przyznanej nagrody, traktując Wałęsę jako osobę prywatną, a nie przywódcę mas.

Źródło: „Polska. Wszystko zaczęło się tutaj. 1939-1989-2009”

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki