31/01/2024

Kursy letnie NAWA 2024

Aktualność

Wszystkie kursy stacjonarne są intensywne (ok. 7 godzin zajęć w ciągu jednego dnia), natomiast kursy zdalne mogą być bardziej intensywne (ok. 6 godz. dziennie) lub mniej intensywne (ok. 4 godz. dziennie).

Zapraszamy na kursy organizowane w roku 2024:

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zorganizuje stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-28 lipca 2024 r.

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zorganizuje stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 6-26 lipca 2024 r. Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/letni-kurs-nawa-2024,8072.htm

3. Uniwersytet Wrocławski zorganizuje dwa kursy dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 7-27 lipca 2024 r. : stacjonarny i intensywny zdalny

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizuje stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 22 lipca – 11 sierpnia 2024 r.

5. Uniwersytet Śląski zorganizuje pięć kursów w sierpniu: (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/):

  • stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-28 sierpnia 2024 r.
  • zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.
  • intensywny zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.
  • stacjonarny kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.
  • zdalny kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.

6. Uniwersytet Łódzki zorganizuje intensywny zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 5-25 sierpnia 2024 r.