10/11/2022

Królowie Polski

Wydarzenia Historyczne

I. DYNASTIA PIASTÓW

Powstanie i konsolidacja Królestwa

960 – 992 Mieszko I

992 – 1025 Bolesław Chrobry

1025 – 1034 Mieszko II Lambert

1034 – 1058 Kazimierz I Odnowiciel

1058 – 1079 Bolesław II Śmiały

1079 – 1102 Zbigniew i Bolesław III Krzywousty

1107 – 1138 Bolesław III Krzywy Paszcza

Rozczłonkowanie Królestwa (Panujący Książęta w Krakowie)

1138 – 1146 Władysław II Wygnany

1146 – 1173 Bolesław IV Kędzierzawy

1173 – 1177 Mieszko III Starszy

1177 – 1194 Kazimierz II Sprawiedliwy

1194 – 1202 Mieszko III Starszy

1202 Ladislao Krótkie Nogi

1202 – 1210 Leszek Biały

1210 – 1211 Mieszko Złe Nogi

1211 – 1227 Leszek Biały

1227 – 1229 Władysław Krótkie Nogi

1229 – 1232 Konrad Mazowiecki

1232 – 1238 Henryk Brodaty

1238 – 1241 Henryk Pobożny

1241 – 1243 Konrad Mazowiecki

1243 – 1279 Bolesław Purysta

1279 – 1288 Leszek Czarny

1288 – 1290 Henryk Uczciwy

1290 – 1291 Przemysła II

1291 – 1305 Wacław II Czeski

Zjednoczenie Królestwa Polskiego

1306 – 1333 Władysław I Łokietek

1333 – 1370 Kazimierz III Wielki

II. DYNASTIA ANDEGAWENÓW

1370 – 1382 Ludwik Węgierski

1383 – 1399 Jadwiga

III. DYNASTIA JAGIELLONÓW

1386 – 1434 Władysław II Jagiełło

1434 – 1444 Władysław III Warneńczyk

1447 – 1492 Kazimierz IV Jagiellończyk

1492 – 1501 Jan Olbracht

1501 – 1506 Aleksander

1506 – 1548 Zygmunt I Starszy

1548 – 1572 Zygmunt II August

IV. ELEKCYJNI KRÓLOWIE

1573 – 1574 Henryk Walezyjski

1576 – 1586 Stefan Batory

1587 – 1632 Zygmunt III Waza

1632 – 1648 Władysław IV Waza

1648 – 1668 Jan II Kazimierz Waza

1669 – 1673 Michał Korybut Wiśniowiecki

1674 – 1696 Jan III Sobieski

1697 – 1706 August II Mocny

1704 – 1709 Stanisław Leszczyński

1709 – 1733 August II Mocny

1733 – 1736 Stanisław Leszczyński

1733 – 1763 August III (Wettin)

1764 – 1795 Stanisław August Poniatowski

Źródło: „Przegląd Historyczny Polski”,

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Transkrypcja: Honorio Szelagowski

Dyrektor Prasowy CiPol