03/01/2022

Jak długo w sercach naszych

Aktualności

SŁOWA KONSTANTY KRUMŁOWSKI, MUZYKA TRADYCYJNA

Jak długo w sercach naszych. Choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych. Ojczysta miłość tkwi.

Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud. (bis).

Jak długo na Wawelu. Brzmi Zygmuntowski dzwon, jak długo z gór karpackich. Rozbrzmiewa polski ton.

Stać będzie kraj nasz cały… (bis).

Referencja: Hej, Orle Biały! PIEŚNI DLA NIEPODLEGŁEJ

Senat Rzeczypospolitej Polskiej