30/11/2019

III Rzeczpospolita Polska

Wydarzenia Historyczne

W 1989 r. miało miejsce wydarzenie, które dla wielu oznaczało „koniec historii”. Upadek muru berlińskiego doprowadził między innymi do końca komunizmu w Polsce i powstania obecnego modelu rządów. W ten sposób w następnym roku utworzono tzw. Trzecią Republikę, która przyniosła przywrócenie swobód demokratycznych, modelu kapitalistycznego i wolnego rynku jako podstawy systemu gospodarczego; wszystko to w ramach wielopartyjnego parlamentarnego reżimu wyborczego, który zapoczątkował nowoczesne państwo polskie, zmieniając oficjalną nazwę na Rzeczpospolitą Polską. Słowiański kraj wkracza do Unii Europejskiej w 2004 r. i dziś zachowuje autonomię polityczno-społeczną.

Tłumaczenie: Alejandro Galinski