05/03/2022

Generał Władysław Anders (1892-1970)

Polecane postacie

W czasie I wojny światowej został przydzielony do armii rosyjskiej. Od 1918 w Wojsku Polskim. Był m.in. dowódcą pułku i dowódcą brygady kawalerii. Był słynnym dżokejem wyścigowym. W kampanii 1939 dowodził grupą operacyjną kawalerii. Ciężko ranny, jeniec sowiecki zginął. Zwolniony w sierpniu 1941 r. został dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Później był dowódcą 2 Korpusu Polskiego i pełnił obowiązki Naczelnego Wodza. W 1954 otrzymał stopień generała porucznika (odpowiednik generała porucznika). Był jednym z przywódców polskiej emigracji w randze autorytetu dla Polaków. Odznaczony Orderem Virtuti Militari II, III, IV i V klasy, amerykańskim Orderem Legii Zasługi, brytyjskim Orderem Łaźni oraz włoskim Krzyżem Walecznych.

Źródło: Polska w obronie wolności 1939-1945

Wiktor Krzysztof Cygan; Jacek Skalski