19/08/2022

‘Czytaj’ krok po kroku 4

Język polski

Czwarty tomik – to kolejne 10 intrygujących opowieści o bohaterach serii „POLSKI krok po kroku” oraz polskich rodzinach Majów i Nowaków. Opowiadania towarzyszą postępom studenta w nauce, wykorzystują coraz szerszy zakres struktur gramatycznych i bogatsze słownictwo. Tomik ten jest skorelowany z rozdziałami 16-20 podręcznika „POLSKI krok po kroku 1”. Historie w atrakcyjnej formie utrwalają tematykę związaną z rodziną,czasem, obiektami w mieście i środkami transportu, czasem wolnym, opakowaniami i miarami, a także powiązaną z tymi zagadnieniami gramatykę.

Książka dla tych, dla których lektura to niezbędny element codzienności!

https://polskikrokpokroku.pl/polski-czytaj-krok-po-kroku-4-polski-jako-drugi-jezyk