28/11/2022

Czesława Miłosza

Aktualności

1911 – 2004


Poeta, tłumacz i pisarz. Należał do pokolenia literackiego po Schulzu, Gombrowiczu i Witkiewiczu. Po II wojnie światowej pracował w służbie dyplomatycznej do 1951 roku. Wielki krytyk reżimu komunistycznego w Polsce, wyjechał do Francji, aw 1960 osiadł w Kalifornii. W 1977 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa University of Michigan, aw 1980 r. Nagrodę Nobla. Miłosz jest uznawany za jednego z największych poetów XX wieku za twórczość uniwersalistyczną, zrozumiałą we wszystkich językach.

Źródło: Autorzy i autografy

Biblioteka Polska Im. Ignacego Domeyki