13/03/2020

Akt przywództwa

Aktualność

W siedem dni marca 2020 r. O godz. 10.00 pod adresem calle 12 Nº 3558 e / 158 y 159 de Berisso spotykają się następni członkowie Koła Kultury Polónés „San Juan Pablo II”, Jacek PIECHOCKI , George ZACHARZEWSKI, Virginia SZAYNER, Romina MICHALIK, Alejandro GALINSKI, Gastón LOMBARDI BOHOWICZ, Azul SZAYNER, aby zająć się następującym porządkiem obrad:


1) Zmiana zarządu.
2) Zmiana miejsca prowadzenia działalności.
3) Mam do czynienia z Rotary Club.
4) Zajmuję się kinem Selec.
5) BAC. Wiadomości
6) Status prawny.
7) Dzień kobiet.
8) Strona internetowa.
9) Liczba partnerów.
10) Limit socjalny.
11) Wiadomości z Domu Polskiego.
12) Różne.

Po omówieniu problemów rozmawialiśmy telefonicznie z prezydentem Marią Teresą KUNYSZ, która nie mogła być obecna z powodu problemów zdrowotnych, ale zatwierdziła wyniki. Bilans traktowania tematów jest następujący:


1) Nowa komisja składa się z: Prezydent George ZACHARZEWSKI, wiceprezydent Virginia SZAYNER, sekretarz Alejandro GALINSKI, skarbnik Romina MICHALIK, pierwszy członek María Teresa KUNYSZ, drugi członek Gastón LOMBARDI BOHOWICZ.
2) Omówiono kilka możliwości zarządzania.
3) W pierwszym komunikacie z Rotary Club jest zainteresowanie zawarciem umowy, aby pomóc osobom otrzymującym stypendium w podróży do Polski. Rozmowy będą kontynuowane.
4) Projekt został przygotowany i wysłany do tej pory bez odpowiedzi.
5) BAC (Buenos Aires Celebra) nie ma określonej daty na ten rok 2020.
6) Ustalono, aby powiadomić Dom Polski, aby za niecały miesiąc dostarczył żądany certyfikat.
W przeciwnym razie zostanie ustalone, że aktywa spółki, w przypadku jej rozwiązania, zostaną przekazane do Museo de la Plata. W tym drugim przypadku zostanie przeprowadzone ostateczne zarządzanie statusem prawnym.

7) Zaproponowano, aby podczas aktu zorganizowanego przez gminę z okazji Dnia Kobiet na placu Malvinas Argentinas we wtorek 10 o 19.00 reprezentującego Koło, obecna będzie Romina MICHALIK.
8) Jeśli chodzi o miesięczną płatność strony internetowej Koła, którą przejęła María Teresa KUNYSZ, jest ona wypłacana z wpływów z kwoty socjalnej, która zostanie ustanowiona.
9) W rejestrze partnerów pojawiają się nazwiska 69 osób. Debugowanie zostanie przeprowadzone przez powiadomienie każdego z nich o wiadomości Kręgu proszącego o odpowiedź.
10) W odniesieniu do kwoty socjalnej ustalono: 200 $ (dwieście peso) miesięcznie, w przypadku płatności kwartalnej obniżka do 500 $ (pięćset peso). Partner nie płaci za kurs języka polskiego.
11) Wiadomości z Domu Polskiego. Nie było komentarzy.
12) Gastón LOMBARDI BOHOWICZ zaproponował stworzenie broszury do rozpowszechniania,wyjaśniając, że dzięki członkostwu łatwiej było uzyskać stypendia w Polsce.

Po spotkaniu Jacek PIECHOCKI zorganizował przyjemny lunch z grillem.

Zarząd Círculo Cultural Polonés „San Juan Pablo II”

circuloculturalpolones@yahoo.com.ar

Tłumaczenie: Alejandro Galinski