08/06/2020

8 CZERWCA DZIEŃ NARODOWEGO POLSKIEGO IMIGRATORA

Aktualność

DZIEŃ POLSKIEGO OSADNIKA

W 1897 r. Grupa 14 rodzin (120 osób) z Galicji, terytorium dzisiejszego Cesarstwa Austro-Węgierskiego, podzieliła dziś Polskę i Ukrainę, które zmierzały do ​​Stanów Zjednoczonych, z powodu braku dokumentacji, którą musieli wybrać między powrotem do swoich wiejskich wsi lub podjęciem innej Miejsce docelowe. Argentyński konsul w Trieście zaoferował im ziemię do kolonizacji w ich kraju i zgodzili się. Po przybyciu do La Plata, bez uprzedniego powiadomienia i niezrozumienia języka ojczystego, urzędnik rozpoznał ten język i wysłał pana Szelagowskiego, aby zadzwonił z Buenos Aires, który je zrozumiał i przywitał.

Dlatego każdego 8 czerwca obchodzony jest Dzień Osady Polskiej, data uznana przez Krajową Izbę Deputowanych, która 28 grudnia 1995 r. Zakończyła się ogłoszeniem ustawy 24 601 ustanawiającej „Dzień Osady Polskiej” .

123 lata temu od przybycia tych pionierów na statek „Antonina” do portu w Buenos Aires, którzy jako pierwsi oficjalnie zarejestrowali swój przylot do kraju.

Ministerstwo Zdrowia udostępnia stronę z informacjami na temat COVID-19

Od polskiego rządu i za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia uruchomili stronę internetową poświęconą szczegółowym informacjom dotyczącym pandemii koronawirusa w odniesieniu do terytorium Polski. Link, o którym mowa, to: https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus. Tam będzie można uzyskać dostęp między innymi do wiadomości o chorobie i instrukcji dotyczących postępowania w przypadkach pozytywnych.

Należy zauważyć, że od 15 marca ubiegłego roku w Polsce ogłoszono sytuację epidemiologiczną, która doprowadziła do zawieszenia lotów międzynarodowych i wstrzymania dużej części działań w kraju, które wymagały spotkania dużej liczby osób, chociaż W ostatnich dniach, ze względu na stopniową redukcję infekcji, zniesiono kilka ograniczeń.

W innej kolejności i pomimo zwrotów akcji potwierdzono rozwój wyborów prezydenckich, które w końcu odbędą się 28 czerwca, ze szczególnym uwzględnieniem, że zostaną przeprowadzone w drodze głosowania mieszane, to znaczy elektorat może głosować osobiście lub pocztą.

Do chwili obecnej koronami są 25 048 zakażonych koronawirusami, w sumie 1117 zgonów, co jest stosunkowo niską liczbą, co podkreśla ponad 400 000 zgonów na świecie i prawie 7 milionów pacjentów.

Tłumaczenie: Alejandro Galinski

avgalinski@yahoo.com