13/11/2020

102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Aktualność

ZDARZYŁO SIĘ OSTATNEGO LISTOPADA 11

Droga do wolności nie była łatwa
Niepodległość Polski nastąpiła po podpisaniu rozejmu I wojny światowej 11 listopada 1918 r. Polacy walczyli o jej odzyskanie podczas powstania listopadowego (1830–1831) i styczniowego (1863–1864), ale ożywienie Niepodległość Polski nadeszła lata później w wyniku I wojny światowej. Józef Piłsudski utworzył nowy scentralizowany rząd w Warszawie i wezwał do wyborów parlamentarnych. Polska odzyskała niepodległość po 123 długich latach. Do tego czasu Polska była okupowana militarnie przez wojska niemieckie.

Papież Franciszek pamięta słowa świętego Jana Pawła II z okazji Święta Niepodległości


Papież Franciszek pogratulował Polakom ich Narodowego Święta Niepodległości i przypomniał, że być naprawdę wolnym to wykorzystywać wolność dla prawdziwego dobra. Analizując audiencję generalną w środę, Ojciec Święty przypomniał, że „dziś w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Niepodległości”. Następnie Papież podkreślił słowa św. Jana Pawła II o darze wolności narodowej i osobistej, zawartym w jego liście „Dilecti amici” z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. „Bycie naprawdę wolnym w żaden sposób nie oznacza robienia wszystkiego, co mi się podoba lub co chcę robić. (…) Bycie prawdziwie wolnym oznacza wykorzystywanie własnej wolności do tego, co jest prawdziwym dobrem. (…) Być prawdziwie wolnym to być człowiekiem o uczciwym sumieniu, być odpowiedzialnym, być człowiekiem „dla innych”.