13/05/2020

Znaczenie mówienia po polsku

Aktualność

Od polskiego rządu podejmowane są ciągłe próby promowania nauki języka ojczystego w tej części świata, z zamiarem repatriacji potomków, którzy mieszkają od ponad wieku w kraju i na kontynencie. , gdzie są nie tylko dzieci, ale wnuki, a nawet prawnuki byłych Polaków. Ambasador RP w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju Aleksandra Piątkowska zapewnia, że ​​„w Argentynie żyje od 370 do 500 tysięcy potomków Polaków […] wnuków i prawnuków osób, które wyemigrowały na początku XX wieku lub po II wieku Wojna światowa ”, że„ w większości przypadków nie mówią po polsku ”, choć zapewnia:„ Z ambasady zauważamy zainteresowanie tych osób przyjazdem do Polski i nauką języka ”.

Polski Senat, reprezentowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, rozpoczął plany repatriacji od zorganizowania, na przykład, międzynarodowych kongresów, których pierwsza akcja miała siedzibę w brazylijskim mieście Kurytyba, w lipcu ubiegłego roku. Tam organizatorzy i młodzież z dużej części Ameryki Południowej cieszyli się tydzieńiem wydarzeń kulturalnych, wystaw i wyraźnym stanowiskiem ze strony polskich władz, aby wykazać zainteresowanie przyjęciem młodych potomków.

Podobnie, z innych organów, takich jak Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA, za jej polski akronim), stale przygotowują i oferują stypendia zarówno z przedmiotów językowych, jak i akademickich, aby studenci mogli kontynuować swoje projekty w Polsce. Umiejętność posługiwania się językiem jest niezbędna dla wszystkich tych planów, ponieważ zarówno biorąc udział w kongresach, studiując karierę zawodową, jak i przetwarzając ważną dokumentację, jest to podstawowy wymóg obsługi tego języka. Niezastosowanie się do tego oznaczałoby otwartość i dostęp do wszystkich korzyści, jakie może zaoferować naród taki jak Polska, choć przeciwnie, bariera językowa stwarzałaby liczne trudności w osiedleniu się na ich ziemiach.