16/12/2020

Telegram od Józefa Piłsudskiego powiadamiający o utworzeniu Państwa Polskiego

Aktualność

16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysłał historyczny telegram informujący o odrodzeniu się państwa polskiego.

W swojej treści napisał:

16 LISTOPADA 1918.

JÓZEF PIŁSUDSKI TELEGRAM ZGŁASZAJĄCY POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

Do Prezydenta Stanów Zjednoczonych,

Do Królewskiego Rządu Anglii,

 Do Rządu Republiki Francuskiej,

Do Królewskiego Rządu Włoch,

Do Cesarskiego Rządu Japonii,

Do Rządu Republiki Niemieckiej i

Do Rządów wszystkich walczących i neutralnych Państw:

Jako Naczelny Wódz Wojska Polskiego pragnę zawiadomić wojujące i neutralne rządy i narody o istnieniu Niepodległego Państwa Polskiego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwalały dotąd narodowi polskiemu swobodnie wypowiadać się o swoim losie. Dzięki zmianom, jakie zaszły w wyniku wielkich zwycięstw wojsk alianckich, przywrócenie niepodległości i suwerenności Polski stało się odtąd faktem dokonanym.

Państwo polskie jest tworzone z woli całego narodu i opiera się na demokratycznych podstawach. Rząd polski zastąpi rządy przemocy, które od stu czterdziestu lat ciążyły na losach Polski, systemem zbudowanym na porządku i sprawiedliwości.

Ufając polskiej armii pod moim dowództwem, mam nadzieję, że odtąd żadna obca armia nie wejdzie do Polski, dopóki nie wyrazimy formalnej woli w tej sprawie. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu okażą swoją pomoc i braterskie wsparcie odrodzonej i niepodległej Rzeczypospolitej.

Warszawa, 16 listopada 1918 r

Tłumaczenie: Alejandro Galinski

avgalinski@yahoo.com