27/06/2021

Witaj majowa jutrzenko

Cultura

SŁOWA RAJNOLD SUCHODOLSKI, MUZYKA TRADYCYJNA

Jedna z najsłynniejszych pieśni, zwana także Mazurkiem 3 maja, została napisana w 1831 roku, w 40. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Autor tekstu, młody poeta i żołnierz Rajnold Suchodolski (1804-1831), wykorzystał melodię popularnej wówczas pieśni Nienawidzę was próżniaki, przypisywaną przez niektórych Chopinowi.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 3 maja stał się dniem święta narodowego, a pieśń Witaj majowa jutrzenko towarzyszyła uroczystemu podnoszeniu flagi państwowej na placu Zamkowym w Warszawie.

W 1919 roku poznański poeta Adam Kompf dokonał pewnych zmian w tekście dla lepszego związania pieśni ze świętem państwowym.

Witaj, majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj, U Polaków błogi raj! (bis)

Nierząd braci naszych cisnął, Niemoc w ręku króla spała, A wtem trzeci maj zabłysnął I nasza Polska powstałą.

Witaj maj, trzeci maj, Wiwat wielki Kołłątaj! (bis)

Witaj dniu trzeciego maja, Który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła już ciemiężców zgraja Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, piękny maj, U Polaków błogi raj! (bis)

Wrogów tłuszcze, wyrok Boski. Zmiótł z powierzchni polskich łanów. Znikłą boleść, znikły troski, Nie ma w Polsce obcych panów.

Witaj maj, piękny maj, U Polaków błogi raj! (bis)

Wtenczas Polak, ze łzą w oku, Smutkiem powlókł blade lice I trzeciego maja w roku, Wspominał lubą rocznicę.

Wzdychał ciągle: ”Boże, daj, By zabłysnął trzeci maj!”. (bis)

Fuente: Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Etiquetas