02/09/2021

Hej, Orle Biały!

Cultura

SŁOWA I MUZYKA IGNACY JAN PADEREWSKI

Autorska pieśń Ignacego Jana Paderewskiego, legendarnego pianisty, znakomitego kompozytora i męża stanu, powstała w końcu 1917 roku.

Pomyślnie przebiegająca akcja na rzecz utworzenia armii polskiej w Stanach Zjednoczonych i wysłania jej na front do Francji była impulsem do napisania pieśni / hymnu bojowego, skomponowanego na chór męski z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry dętej.

W ostatnich słowach utworu wielki patriota wzywa do boju za wolność ojczystej ziemi, a także ‘Za wolność wszystkich, za naszą i waszą!’.

Hej, Orle Biały! pierzchły dziejów mroki, Leć dziś wspaniały hen, na lot wysoki, Nad pola chwały, nad niebios obłoki, Ponad świat cały, wielki i szeroki.

Hej, Orle Biały! ongi tak zraniony, Zbyt długo brzmiały pogrzebowe dzwony, Rozpaczne szały i żałosne tony (bis) Wiedź nas na śmiały czyn, nieustraszony.

Hej, na bój! Na bój, gdzie wolności zorza. Hej, na bój! Na bój za polski brzeg morza. Za Polskę wolną od tyrańskich tronów. Za Polskę dawną Piastów, Jagiellonów.

Hej, na bój! Na bój! Taka wola Boża. Hej, na bój! Na bój! Za Gdańsk y brzeg morza. Za siemię całą, tę rodzoną, naszą. Za wolność wszystkich, za naszą y waszą!

Hej, na bój, hej, na bój, Na bój, na bój, na bój, na bój, na bój!

Fuente: Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Etiquetas